Ατομικές Επιχερήσεις

Διαθέτουμε συμβουλευτικά πακέτα για ατομικές η πολύ μικρές επιχειρήσεις ωστε να αποκτήσουν ασφάλεια και να συμορφωθούν με τον κανονισμό GDPR.