Βασική Ασφάλεια

Τα βασικά βήματα ασφάλειας είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα και αυτό που αναγνωρίζεται από την Υπηρεσία Επιτρόπων Πληροφοριών ( Information Commissioners Office ) ως καλή πρακτική. Τα βασικά βήματα ασφάλειας μπορεί να μετριάσουν τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης ενός οργανισμού. Αποδεικνύουν ότι έχετε προβεί σε βασικά βήματα για την προστασία της επιχείρησής σας και των δεδομένων σας από επιθέσεις του διαδικτύου .