Κάθε Οργανισμός πρέπει να είναι νόμιμος

Πόσο καλά προστατεύει ο οργανισμός σας τα προσωπικά σας στοιχεία; Οι απαιτήσεις ασφάλειας πληροφοριών βάσει του νόμου περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (The
Data Protection Act 1998 ) και ο νόμος περί προστασίας των πληροφοριών ( GDPR ) απαιτούν τις οργανώσεις να λάβουν εύλογα μέτρα για τη διαφύλαξη των προσωπικών
δεδομένων.