Δικαίωμα Διαγραφής

Το κάθε άτομο έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που το αφορούν.