Ασφάλεια σε Public Wi-Fi

Awesome Image

Wireless και GDPR

Η Ασφάλεια έρχεται πρώτη.
Υπάρχουν δύο σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την παροχή ασφαλούς ασύρματης πρόσβασης.Πρώτον, πώς προστατεύει ο οργανισμός σας τις συσκευές που δεν του ανήκουν (BYOD) και δεύτερον, πώς εξασφαλίζει την ποσότητα των διαφορετικών τύπων συσκευών. Η ασφάλεια σήμερα δεν αφορά τον έλεγχο των ίδιων των συσκευών ( εκτός εάν σας ανήκουνε ), αφορά τον έλεγχο της συμπεριφοράς αυτών των συσκευών στο δικτυό σας. Η υποδομή που πρέπει να έχετε πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ελέγχει ποιοι είναι οι τελικοί χρήστες και τι μπορούνε να κάνουν στο ασύρματο δίκτυο που εσείς / O οργανισμός σας τους παρέχει . Η συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR είναι μια διαρκής, σημαντική εταιρική διαδικασία και σε καμία περίπτωση δεν σταματάει σε μερικά μέτρα ή αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας. Απαιτεί προσπάθεια από την διοίκηση και παράλληλα νομική και τεχνική βοήθεια.